MS Excel ծրագրի ՏեսաԴասեր

 

Դաս առաջին

 

 

 

 

 

 Դաս երկրորդ

 

 

 

Դաս երրորդ

 

 

Դաս չորրորդ
8-րդ դասարան: Գլուխ 1-Էլեկտոնային աղյուսակներ
1․1 Excel էլեկտրոնային աղյուսակ

 

 

Դաս հինգերորդ
8-րդ դասարան: Գլուխ 1-Էլեկտոնային աղյուսակներ
1․2 Բջիջների հասցեավորման սկզբունքը

 

 

 

 

MS Excel- Ինչպես սյուների պարունակությունը միավորել իրար

 

 

 

 

MS Excel - Concatenate ֆունկցիան

 

 

 

MS Excel- Left և Right ֆունկցիաները

 

 

MS Word -Ինչպես մեկ փաստաթղթում ունենալ տարբեր էջային համարակալումներ section-ների և page number-ի օգնությամբ